ERITREA

Eritrea

Eritrea, officieel de Staat Eritrea, is een land in het oosten van Afrika met een bevolking van iets meer dan 6 miljoen inwoners. Het grenst in het noordwesten aan Soedan, in het zuiden aan Ethiopië, in het zuidoosten aan Djibouti en in het oosten en noordoosten aan de Rode Zee. In Eritrea wonen zo’n 5 miljoen mensen.
Eritrea was in het verleden een Italiaanse kolonie. Later maakte het land deel uit van Ethiopië, tot het in 1993 de onafhankelijkheid uitriep. Sindsdien is president Isaias Afewerki aan de macht.
Er bestaat in Eritrea maar één politieke partij, de regeringspartij People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ). Sinds 1993 zijn er geen verkiezingen meer geweest. De partij van Afewerki regeert met harde hand en duldt geen tegenstand. Critici en tegenstanders worden opgepakt en de mond gesnoerd.

mensenrechten
De mensenrechtensituatie in Eritrea behoort tot één van de slechtste ter wereld. Het land wordt ook wel ‘het Noord-Korea van Afrika’ genoemd. Er is geen persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting en religie zijn beperkt. Kritiek op de regeringspartij en president wordt niet op prijs gesteld. Er zitten duizenden gewetensgevangenen in de gevangenis. Willekeurige arrestaties, gedwongen verdwijningen, martelingen en lange detenties zonder toegang tot een advocaat of zonder aanklacht komen veel voor.
Om Eritrea officieel te verlaten moet je een uitreisvisum aanvragen, wat vaak wordt geweigerd. Daarom vluchten veel mensen. Dat doen ze met gevaar voor eigen leven. Ze gaan de grens met buurland Ethiopië over en proberen zo via Sudan, Egypte, Libië en de Middellandse Zee naar Italië en andere Europese landen of de VS te gaan.

dienstplicht
De belangrijkste reden die Eritreeërs hebben om het land te verlaten is de dienstplicht. Kinderen krijgen vanaf 15 jaar militaire training. Volwassenen – ook vrouwen – moeten verplicht achttien maanden in militaire dienst. Daarna wordt de dienst regelmatig verlengd voor onbepaalde tijd.

Zelfs als mensen uit Eritrea vluchten, zet de onderdrukking door. Vooral critici van de regering, journalisten, activisten en mensenrechtenverdedigers worden ook in het buitenland in de gaten gehouden. Daar worden ze lastiggevallen, geïntimideerd en aangevallen. Dit gebeurt door aanhangers van de regeringspartij PFDJ, en ook door de jeugdbeweging van die partij, de Young People’s Front for Democracy and Justice (YPFDJ).

Nederland
In Nederland wonen ongeveer 20.000 Eritreeërs. Tijdens en kort na de onafhankelijkheidsoorlog met Ethiopië in de jaren tachtig en begin jaren negentig kwamen de eerste Eritreeërs naar ons land. De jongere generatie die vlucht voor de dictatuur van Afewerki, is vanaf 2000 naar Nederland gekomen.
Eritreeërs moeten ‘diaspora belasting’ betalen in ruil voor hulp van de ambassade. De generatie die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwam, heeft vaak de Nederlandse nationaliteit, reist naar Eritrea voor familiebezoek en heeft minder last van intimidatie dan de jongere generatie die vluchtte vanwege de onderdrukking.

STAP 2 LANDENRESEARCH 

In deze workshop gaan jullie je in Eritrea verdiepen. Hieronder staan verschillende youtube reportages, documentaires en korte films over het land.

2. researchopdracht: Noteer in jullie logboek de bijzondere feiten die meegenomen moeten worden in jullie filmjournaal en noteer de tijdscodes van de mooie/goede/bruikbare beelden.

1. Wat speelt er in Eritrea? | De Avondshow met Arjen Lubach (S5)

2024-02-21        11.05 minuut

In een weekend in februari gingen Eritreeërs met elkaar op de vuist in Den Haag. Maar waarom deden ze dat precies? Arjen Lubach duikt in de achtergrond. 

VPRO is een publieke omroep. Wordt als betrouwbaar gezien. 

2.Eritrea ranked worst country for press freedom in Africa

2023-05-07             8 minuut

Op de Werelddag van de Persvrijheid werd een index gepubliceerd. Hierin werd gewaarschuwd dat de mediavrijheid in meer landen dan ooit tevoren wordt bedreigd. Reporters Without Borders – die deze index hebben samengesteld – zeggen dat het klimaat voor de journalistiek in zeven van de tien landen ‘slecht’ is. In Afrika wordt de situatie in bijna 40 procent van de landen als ‘slecht’ geclassificeerd. Met name de Sahelregio zou bezig zijn een ‘no-news zone’ te worden.
Eritrea wordt gerangschikt als het slechtste land voor persvrijheid in Afrika. In de film zien we een journalist en dichter die gevangen zat vanwege haar werk. Yirgalem Fisseha Mebrahtu leest de van een gedicht voor dat zij schreef dat tot haar opsluiting leidde.

DW News is een Duitse publieke omroep en wordt gezien als betrouwbaar.

 

3. How I escaped Eritrea

2021-06-08       10.50 minuut

In zijn geboorteland Eritrea was dr. Berhane Asmelash een militaire arts. Hij behandelde soldaten aan beide kanten van de meedogenloze oorlog met Ethiopië. Een oorlog die 20 jaar duurde.

Hij werd bijna een jaar lang gearresteerd en gemarteld wegens het leiden van een christelijke gemeente. In Eritrea is namelijk geen vrijheid van godsdienst of meningsuiting. Dr. Berhane Asmelash was er getuige van dat zijn medegevangenen werden weggevoerd wegens buitengerechtelijke executies.

Nadat hij asiel had aangevraagd in Groot-Brittannië, is hij nu predikant van de Kerk van Engeland en werkt hij aan het helpen van christenen die nog steeds door het wrede regime worden vervolgd. Hij kijkt toe hoe de situatie steeds nijpender wordt in de nasleep van de Tigray-oorlog.

Vice News is het alternatieve actualiteitenkanaal van Vice Media en produceert dagelijks documentaire-essays en video’s via zijn website en YouTube-kanaal. Het maakt reclame voor zichzelf door zijn berichtgeving over “ondergerapporteerde verhalen” Redelijk betrouwbaar.

4. The history behind Ethiopia- Eritrea relations

2020-12-24         8.38 min

De betrekkingen tussen Ethiopië en Eritrea waren altijd controversieel. Tot de ondertekening van een vredesakkoord in 2018. Wat is er sindsdien veranderd? En welke gevolgen heeft het recente Tigray-conflict voor de twee buren?

Gemaakt door TRT, een Turkse publieke omroep. Hoe betrouwbaar de Turkse publieke omroep is, is moeilijk te zeggen. Wel is de informatie in het filmpje zeer feitelijk en duidelijk uitgelegd.

5. Senai’s Journey full animation

Dit is een animatie van het verhaal van Senai’, een Eritrese vluchteling die van land naar land gereisde op zoek naar een veilige plek, op zoek naar een thuis. Hij was op de vlucht voor de Nationale Dienst in Eritrea. De EU sloot overeenkomsten met enkele Afrikaanse landen om Afrikaanse vluchtelingen in Afrika te houden. Onderweg had Senai hier enorm veel last van.

Amnesty International is een internationale organisatie die strijdt voor de mensenrechten in de wereld. Wordt gezien als betrouwbaar

6. Grondig onderzoek naar intimidatie door regime Eritrea in Nederland

2016-01-28     5.48 min

Er moet grondig onderzoek komen naar bedreigingen en intimidatie door het Eritrese regime in Nederland. Eritreeërs die behoren tot het regime en mensen afpersen, moeten het land uit. De PvdA en VVD reageren geschokt op verhalen over de lange arm van de dictatuur van Eritrea in Nederland.

NOS en NTR zijn Nederlandse publieke omroepen en worden gezien als betrouwbaar.

7. Aangifte tegen komst vertegenwoordiger dictator Eritrea

2017-04-18 

Verschillende Eritreers hebben aangifte gedaan bij de politie omdat zij zich bedreigd en onveilig voelen nu Yemane Gebreab, een kopstuk van het Eritrese dictatoriale regime, naar Nederland komt.
Morgen begint een vijfdaagse jeugdconferentie voor Eritrese jongeren in een conferentie-centrum in Veldhoven. De jongeren zullen daar worden toegesproken door de rechterhand van de Eritrese dictator. Het bewind in Eritrea probeert zoveel mogelijk in contact te blijven met landgenoten die gevlucht zijn. Uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg, in opdracht van minister Asscher, blijkt dat het consulaat in Nederland zich schuldig maakt aan afpersing, intimidatie en openbare vernedering. De mensen die aangifte doen vrezen dat de greep van de lange arm alleen maar groter wordt.

eenvandaag is van de publieke omroep. Wordt gezien als betrouwbaar.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/aangifte-tegen-komst-vertegenwoordiger-dictator-eritrea/

8. Eritrea’s Last Stand (1941)

2014-04-13         5.08 min

Op dinsdag 1 april 1941 trokken Britse troepen de hoofdstad van Eritrea, Asmara, binnen. Op woensdag 9 april 1941 viele Massawa, de haven aan de Rode Zee in Britse handen. In dit filmpje zien we verschillende beelden van troepen die een versperring opruimen die de weg naar Massawa heeft geblokkeerd . Ook verschillende beelden van een Italiaanse afgezant die met een Britse officier praat over de voorwaarden voor overgave.

Pathé News was een producent van journaals en documentaires van 1910 tot 1970 in Groot-Brittannië. De oprichter, Charles Pathé, was een pionier op het gebied van bewegende beelden in het stille tijdperk. Het Pathé Nieuwsarchief staat tegenwoordig bekend als British Pathé. Betrouwbaar.

STAP 3:INTERVIEW

researchopdracht: Kies een van de volgende personen uit en zoek zoveel mogelijk uit over haar/zijn leven, achtergrond, werk, functie en bezigheden. Noteer de gegevens in het logboek.
1. Wie is Isaias Afewerki?

2. Wie is Mirjam van Reisen?

3. Wie is Meseret Bahlbi?

 

STAP 3: REPORTAGE 

researchopdracht: Kies een van de volgende gebeurtenissen uit en zoek zoveel mogelijk informatie. Neem in je logboekverslag mee: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
1. Kun je het een en ander vertellen over de onafhandelijkheidsoorlog van 1961 tot 1991?

2. Kun je iets vertellen over de oorlog tussen Eritrea en Ethiopië van 1998 tot 2000?

3 Kun je iets vertellen over het verbod op een Eritrea conferentie in Veldhoven  in 2017?

 

4. Vertel de achtergrond van de veldslag in Den Haag in 2023 tussen de voor- en tegenstanders van het Eritrees regime.