CHINA

china-map

 

China heeft een lange geschiedenis, maar pas vanaf 1949, met de uitroeping van de Volksrepubliek China begon de socialistische fase.
Vanaf die tijd heeft De Volksrepubliek China een sterk gecentraliseerd en autoritair bestuur met een communistische staatsinrichting en een eenpartijstelsel. In de afgelopen veertig jaar heeft China zich sterk ontwikkeld op economisch en maatschappelijk vlak. Maar bij de overgang naar een markteconomie werd de macht van de overheid niet ingeperkt, in tegenstelling tot wat velen hadden verwacht.

Leninistische-marxistische politieke systemen, zoals dat van China, worden gekenmerkt door een overheid en communistische partij die sterk met elkaar verbonden zijn. Tijdens de jaren van de Volksrepubliek China, waarin Mao Zedong de absolute leider was (1949-1976), was de staat zeer ondergeschikt en besliste de Chinese Communistische partij (CCP) feitelijk over alles.

Dit veranderde eind 1978, met de hervormingen die Deng Xiaoping doorvoerde. Staatsorganen kregen een steeds belangrijker aandeel in het besturen van China. Het rechtssysteem, dat volledig in onbruik was geraakt onder Mao Zedong, werd heropgebouwd. Formeel is er in China sprake van twee afzonderlijke instituten met elk hun eigen verantwoordelijkheden: de staat en de partij. Maar vooral sinds het aantreden van Xi Jinping zien we dat de CCP zich steeds nadrukkelijker opstelt als de absolute leider in China, die controle kan en moet uitoefenen over alle overheidszaken. Het onderscheid tussen partij en staat vervaagt.

In 2016 zei president Xi Jinping in een toespraak voor het 95e jubileum van de CCP: ‘Het succes van China valt of staat met de Chinese Communistische Partij.’ Daarmee verbindt Xi het lot van de CCP onlosmakelijk met het lot van China als land. Xi onderstreept hier een opvatting die de CCP krachtig uitdraagt en die dan ook sterk leeft onder de Chinese bevolking: alleen de CCP kan nationale stabiliteit en veiligheid garanderen. Zonder de CCP en een autoritair politiek systeem zou het land in chaos vervallen.

De communistische partijideologie is de grondslag van alle beleidsmaatregelen van de Chinese overheid. Nationale wetten staan in dienst van het vergroten van de sociale controle en macht die de CCP uitoefent. De belangen en ambities van de CCP overstijgen inmiddels alle andere belangen en rechten. In dit autoritaire systeem worden individuele politieke rechten en burgerrechten niet of nauwelijks beschermd. In de Volksrepubliek China is er dan ook geen algemeen stemrecht, geen vakbondsvrijheid, geen onafhankelijke rechterlijke macht, geen vrijheid van meningsuiting, geen vrije pers en geen vrij internet.

 

STAP 2 LANDENRESEARCH 

In deze workshop gaan jullie je in China verdiepen. Hieronder staan verschillende youtube reportages, documentaires en korte films over het land.

2. researchopdracht: Noteer in jullie logboek bijzondere feiten die meegenomen moeten worden in jullie filmjournaal en noteer de tijdscodes van de mooie/goede/bruikbare beelden.

1. 70 jaar communistische Volksrepubliek China | Terzake

2 oktober 2019, 6.25 min

Met een militaire parade heeft China de 70e verjaardag gevierd van de communistische Volksrepubliek. Alles begon bij Mao Zedong die in 1949 het land in een nieuwe plooi legde, met als doel het machtigste land van de wereld worden.

video van Terzake. Terzake is een dagelijks Vlaams duidingsprogramma. Publieke omroep. Betrouwbaar

2. De lange arm van China in Nederland

1 oktober 2020, 3.45 min

Chinese bedrijven investeren de afgelopen 10 jaar behoorlijk in Europese bedrijven, ook in Nederland. Zonder dat we het doorhebben gaat daar vaak ook flinke Chinese staatsinvloed achter schuil.

video van RTL-Z. RTL Z is een Nederlandstalige Luxemburgse commerciële 24-uurs zender van RTL Nederland. Wordt gezien als betrouwbaar.

3. Zo bespioneert de Chinese overheid haar burgers.

30 november 2018, 2 min

De Chinese overheid weet precies wie met een elektrische auto waar rijdt. De overheid kijkt mee met de data die over elektrische auto’s verzameld wordt. Van kilometerstand tot snelheid, alles kunnen ze zien. En het is lang niet het enige voorbeeld van spionagepraktijken door de overheid.

RTL Nieuws Nederland. Wordt gezien als betrouwbaar.

4. China ranks ‘good’ and ‘bad’ citizens with ‘social credit’ system

1 mei 2019, 4.30 min

In China, where millions of people have their faces scanned on a daily basis, authorities are developing a so-called “social credit” system. Citizens’ behavior is monitored and scrutinised – they are given scores and ranked according to rules set by the government. “Model” citizens enjoy perks such as reduced bus fares, but those with low scores lose certain rights and are blacklisted. Our colleagues from France 2 report, with FRANCE 24’s Emerald Maxwell.

France 24 is een franse publieke omroep. France 24 is een Franse wereldwijde 24 uurs satelliet-nieuwszender, die eigendom is van France Télévisions. France 24 is opgezet en wordt financieel ondersteund door de Franse regering. Betrouwbaar

5. Wat is er aan de hand met de Oeigoeren in China?

18 december 2019, 3 min

De laatste tijd wordt op social media veel aandacht gevraagd voor de Oeigoeren. Die bevolkingsgroep wordt erg onderdrukt in China. Maar wie zijn de Oeigoeren precies? Waarom wordt er aandacht voor hen gevraagd? En waarom hoor je er weinig over?

NOS Jeugdjournaal. Publieke omroep. Betrouwbaar

6. Hoe China meer dan een miljoen Oeigoeren laat verdwijnen.

13 juli 2019, 7 min

Toeristen die de Chinese regio Xinjiang ingaan, krijgen een spionage-app op hun telefoon. Alle berichten en contacten worden hiermee gescreend. Voor de Oeigoeren, een moslimminderheid in Xinjiang, is dit dagelijkse praktijk: ze zitten in de klem van het overheidssysteem.

NOS op 3. Publieke omroep. Betrouwbaar  nieuws.

7. Why more than a million Uighurs are being held in camps in China

24 juli 2020, 5 min

In Xinjiang province, China, more than a million Uighurs and other Muslim minorities are being held in “re-education” camps which the Chinese government claims are benign vocational centres teaching useful career skills. But former camp detainees have described them as de
facto prisons implementing mass brainwashing and obedience to the Communist party. As more evidence emerges of torture, forced sterilisation of women and other methods of population reduction, should the situation in Xinjiang be termed a genocide?

video van The Guardian. Wordt gezien als een kwaliteitsmedium, met een langdurige goede reputatie. Liberaal, linkse signatuur.

8. Dit is China’s route naar de wereldtop.

4 januari 2020, 5.30 min

China’s nieuwe Zijderoute is het grootste infrastructurele project van de moderne geschiedenis. Dat heeft economische voordelen, ook in Venlo, maar China werkt zo ook aan een nieuwe rol als wereldmacht.

Video van Nos op3. wordt gezien als betrouwbaar

9. China – Zondag met Lubach (S08)

25 maart 2018, 13.45 min

De president van China, Xi Jinping, wordt gezien als de nieuwe wereldleider. Maar wie is deze man? Hij blijft levenslang president, lijkt op Winnie de Pooh en werkt aan een sociaal kredietsysteem waarbij alles van iedereen in China wordt geregistreerd.

Lubach is VPRO, Nederlands publieke omroep. Wordt als betrouwbaar gezien, hoewel het amusement is.

STAP 3 PROPAGANDA

 

Verschillende shots en camerastandpunten. 

totaalshots

Kim jung-un in totaalshot

Mohammad bin Salman al-Saoed

China's President Xi Jinping

mediumshots

close-ups

Aleksander Loekasjenko

Mugabe closeup

kikvorsperspectief

khadaffi

Het vogelperspectief wordt zelden gebruikt bij propaganda van dictators. Wel wanneer ze een grote massa mensen willen laten zien. 

3. filmopdracht: per groepje maken jullie een one-taker van 1 minuut waarin jullie jullie dictator ophemelen of afbreken.

 

STAP 4 INTERVIEW/REPORTAGE

ter inspiratie: voorbeeld van een amusant maar informatief journaal over een dictatuur

4. researchopdracht: Kies een van de volgende personen uit en zoek zoveel mogelijk uit over haar/zijn leven, achtergrond, werk, functie en bezigheden. Noteer de gegevens in het logboek.
 
Wie is Jack Ma?

Jack Ma

 
Wie is Zhang Zhan?

Zhang Zhan

 
Wie is Xi Jinping?

Xi Jinping

 
Wie is Merdan Ghappar ?

5. researchopdracht: Kies een van de volgende gebeurtenissen uit en zoek zoveel mogelijk informatie. Neem in je logboekverslag mee: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
 
Wat kun je vertellen/laten zien over de viering van het 70 jaar bestaan van communistisch volksrepubliek China op 1 oktober 2019?

 
Wat kun je vertellen/laten het Tiananmenprotest op 15 april 1989?

Wat gebeurde er tijdens de lockdown in Xi’an in december 2021?