Skip to content

De Dictatuur Show

De Dictatuur Show is een meerdaags onderwijsproject voor midden- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Tijdens de workshops maken leerlingen stapsgewijs hun eigen filmjournaal. Elk groepje kiest een bepaalde dictatuur die ze grondig gaat onderzoeken.

Hoe beleef je de dictatuur in Saudi Arabië als je daar ‘objectieve’ journalist bent? Mag je over alles eerlijk berichten? Hoe voel je je als professioneel sporter uit de voormalige DDR? Mag je zelf bepalen wat je eet en drinkt? Wat wordt je geacht als gewone burger in Noord-Korea te doen en te zeggen en waarover mag je echt niet praten? Kun je je buren vertrouwen? Waarover kun je écht geen grappen maken? En wie gedijt er juist erg goed in een dictatuur en waarom? En natuurlijk: wat kunnen momenteel de consequenties van je kritische woorden en dwarse daden zijn in een land als Rusland? 

Vanaf de allereerste brainstormsessie, de research, het voorbereiden van een gedegen vraaggesprek, presenteren en filmen, worden leerlingen gestimuleerd om over de macht van de media, de verschillende kenmerken van een dictatuur en het belang van de democratische rechtsstaat na te denken. Daarnaast krijgen ze tools om nepnieuws te onderscheiden en leren ze hoe oude en modernere propaganda werkt. 

Ook krijgen de leerlingen basislessen in filmen, interviewen en filmmontage. En leren ze hoe krachtige vormgeving in dienst staat van de boodschap die een dictatuur wil uitdragen. Hoe kun je je tegen deze propaganda bewapenen?

Voorbeeldfilm

Bekijk hieronder een voorbeelditem over Zimbabwe